Velkommen til Logopedi Lab!

Hos Logopedi Lab tilbyr vi tjenester til barn, unge og voksne, skreddersydd individets individuelle behov. Vi tar imot klienter på våre kontorer i Hokksund og Kongsberg, men reiser også ut til institusjoner og hjem til klienter.

Vi i Logopedi Lab utreder og jobber med mennesker i alle aldre som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker og svelgevansker. Disse vanskene kan føre til personlige og sosiale utfordringer i tidlig fase. Derfor er det viktig å få den rette hjelpen. Vi i Logopedi Lab tilpasser dette til hver individuelle klient.

Våre logopeder har lang erfaring innen alle de logopediske fagområdene fra både Norge og internasjonalt.

Vi har mønsteravtale med Helfo og er et supplement til den offentlige logopedtjenesten.

Hos oss vil du finne kompetanse, trygghet og omsorg.

Våre tjenester og fagområder

Vi jobber med følgende fagområder innen logopedi:

Afasi

En person med afasi har redusert evne til å uttrykke seg i tale og skrift, og kan ha vanskeligheter med å forstå hva andre sier. Det oppstår som oftest etter slag.

Stemmevansker

Stemmevansker skyldes organiske eller funksjonelle årsaker. Overbelastning og/eller feil bruk av stemmen kan føre til heshet, ubehag, smerter og  stemmetretthet.

Svelgvansker-dysfagi

Dysfagi er vansker med spising og/eller svelging. Personer med dysfagi kan ha vansker med å svelge mat, drikke eller spytt. 

Språk- og talevansker

Talevansker innebærer utfordringer med å uttale riktig ord eller lyder. Språkvansker kan gi utfordringer med å snakke, bli forstått eller forså språk.

Orofaciale vansker

Dette omhandler vanskeligheter med spising, drikking, tale, mimikk, rensing av munnhulen og håndtering av saliva (spytt).

Taleflytvansker

Stamming og løpsk tale er taleflytvansker. Stamming er å repetere, forlenge og blokkere lyder og småord. Løpsk tale vil si hurtig og utydelig tale.

Parkinson

Mange med Parkinson sykdom har et lavt, monotont stemmeleie og plages med heshet. De kan ha problemer med å gjøre seg forstått, å spise og sikling. 

Forsinket utvikling

Det er store individuelle forskjeller i barns utvikling. Allikevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn.

Testimonials

“Jeg er kjempefornøyd med Logopedi Lab. De hjalp meg med mine stemmevansker”

Kvinne, 78 år

“Det var gøy å lære forskjellige øvelser. Jeg snakker bedre nå”

Gutt, 15 år

«Du har gjennom din faglighet og kunnskap som logoped vært avgjørende for at barnet du jobber med får riktig utredning og behandling. Dette har vi ikke klart uten deg. Tusen takk!»

K.W.B. – Styrer i bhg

Kontakt oss

Behandling tilbys på kontor, institusjoner og hjemme hos klienter i Øvre Eiker og Kongsberg.

Ta kontakt for å høre om du kan få dekt logopedbehandling gjennom Helfo og for å bli henvist til riktig logoped for deg. 

Nå er det enklere å få logopedibehandling

Logopedene i Logopedi Lab har mønsteravtale med HELFO.

Dersom kommunen ikke kan tilby den hjelpen du har krav på, kan du få stønad fra HELFO til gratis logopedbehandling.

Du trenger en henvisning fra lege som spesifiserer diagnosen og behovet for logoped.

Etter de nye reglene trenger man ikke lenger forhåndsgodkjenning fra HELFO. (Folk kan bare komme til logoped med henvisningen eller legen sender den elektronisk til oss)

Ta kontakt med oss og vi er behjelpelige med prosessen.

 

Helsepersonell?
Finn oss på Norsk Helsenett!​

Er du usikker på hvordan du kan henvise en bruker til logopedbehandling hos oss?

Våre logopeder er registrert i Norsk helsenett. Vi tar imot elektronisk henvisning via NHN og vanlig papirhenvisning i posten.